Други строителни продукти
   Стоманобетонови изделия
1.Колове лозарски - 7,5/7,5/220 см
2.Колове оградни - 10/10/220 см
3.Щурци - 10/12/125 см
4.Перфорирани плочки за алеи, паркинги - 50/50 см
5.ивици - 50/25/10 см
6.изделия по поръчка - панели, бордюри и др.
 Други строителни продукти