Стоманобетонови стълбове за електрификация и електропреносни мрежи
   Добре до?ли,

“Виктория Р ” ЕООД е най-големият производител на стоманобетонови стълбове за електификация в Западна България.Предлагаме всички видове стълбове за ниско напрежение.

   1.Стоманобетонови вибрирани стълбове - СБВ с дължина 9,5 м

- СБВ 250/9,5

- СБВ 650,/9,5

- СБВ 835/9,5

- СБВ 1000/9,5
   2.Стоманобетонови центрофугални стълбове - НЦ и КЦ с дължина 9,5 м

- НЦ 250/9,5

- КЦ 360/9,5

- КЦ 590/9,5

- ЪЦ 835/9,5
   3.Стоманобетонови центрофугални стълбове НЦГ и НЦ , 20 КВ с дължина 13 м

- НЦ и НЦГ 501/13

- НЦ и НЦГ 502/13

- НЦ и НЦГ 701/13

- НЦ и НЦГ 702/13

- НЦ и НЦГ 951/13

- НЦ и НЦГ 952/13
   Всички стълбове отговарят на БДС 4350-60 - "Стоманобетонови стълбове за електрически мрежи НН и електропроводи 20КВ".
   Във фирмата производител е изградена система за контрол на качеството и издаваме сертификати за качество на цялата продукция.
 Стоманобетонови стълбове